KILT

KILT KV103 & KR103 KART ENGINES 100cc

Air Cooled Rotary Valve & Reed Valve

50.46mm Bore X 50.0mm Stroke

 Year CIK HOM 1992